โปรแกรมคีย์ใบขน ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขนกับศัพท์น่ารู้ในการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export)                                                                         Next A 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขนกับศัพท์น่ารู้ในการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export)

ปัจจุบันกรมศุลกากรกำหนดให้มีการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรโลก และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องใช้โปรแกรมคีย์ใบขนในการดำเนินงาน Next A ผู้ให้บริการโปรแกรมคีย์ใบขน มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยใช้โปรแกรมคีย์ใบขน

tiffa นำเข้าสินค้ากับ Freight Forwarder Next A tiffa tiffa กับธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) tiffa                        Freight Forwarder Next A 1024x536

tiffa กับธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)

tiffa สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Thai International Freight Forwarders Association) เกิดขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในปี ค.ศ. 1980 ทำให้มีการนำเข้าสินค้าและส่งออกของประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) เติบโตและก้าวหน้า

โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ของการชำระเงิน e-payment Next A โปรแกรม paperless โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียมของกรมศุลกากร            Paperless                                           e payment Next A 1024x536

โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียมของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรได้รับความร่วมมือจากธนาคาร 6 แห่ง และตัวแทนรับชำระที่เป็น Non-bank อีก 2 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการได้ตามสะดวก ทั้งชำระผ่านระบบ Internet Banking, Mobile Banking, ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร 

โปรแกรมคีย์ใบขน รองรับระบบ E-Paperless nexta โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมที่รองรับระบบ E-Paperless และคุณสมบัติที่ต้องมี                               nexta 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมที่รองรับระบบ E-Paperless และคุณสมบัติที่ต้องมี

โปรแกรมคีย์ใบขน เป็นโปรแกรมที่รองรับระบบ E-Paperless ซึ่งเป็นการดำเนินพิธีการศุลกากรในรูปแบบไร้เอกสาร ซึ่งกรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อให้การดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร 

โปรแกรมคีย์ใบขนกับระบบใบขนสินค้า Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud กับระบบใบขนสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก                    1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud กับระบบใบขนสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

โปรแกรมคีย์ใบขน เป็นโปรแกรมที่ใช้รองรับระบบใบขนสินค้า ซึ่งมีความจำเป็นกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

โปรแกรมคีย์ใบขน ใบ Form E ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ NextA โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน ใบ Form E ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ Form E NextA 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขน ใบ Form E ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้

Next A โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับใบ Form E มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำเข้ามือใหม่ไม่มากก็น้อย

โปรแกรมคีย์ใบขนกับขั้นตอนน่ารู้ของการนำเข้าสินค้า Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้ากับบริษัทชิปปิ้งและ Logistics                                                1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้ากับบริษัทชิปปิ้งและ Logistics

ยุคนี้ ใครๆ ก็หันมาใช้บริการนำเข้าสินค้ากับบริษัทชิปปิ้งเป็นจำนวนมาก เพราะให้ความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนที่วุ่นวายและย่นระยะเวลาการนำเข้าให้สั้นลง

โปรแกรม Paperless 3 ขั้นตอนนำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากร Next A โปรแกรม paperless โปรแกรม Paperless กับเรื่องน่ารู้ของพิธีการนำเข้ากับกรมศุลกากร            Paperless 3                                                 1024x536

โปรแกรม Paperless กับเรื่องน่ารู้ของพิธีการนำเข้ากับกรมศุลกากร

โปรแกรม Paperless นั้น มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าโดยตรง และเป็นสิ่งที่บริษทผู้นำเข้าสินค้าหรือชิปปิ้งหรือโลจิสติกส์จำเป็นต้องใช้โดยตรง

โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud ของ NextA โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud เพื่อธุรกิจชิปปิ้งยุคใหม่ NextA 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud เพื่อธุรกิจชิปปิ้งยุคใหม่

โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud เพื่อธุรกิจชิปปิ้งและโลจิสติกส์ยุคใหม่ ใช้งานง่ายแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้ พร้อมให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ