โปรแกรม EDI ตัวช่วยสำคัญในธุรกิจชิปปิ้งยุค 2020

โปรแกรม EDI ในธุรกิจชิปปิ้ง Next A โปรแกรม edi โปรแกรม EDI ตัวช่วยสำคัญในธุรกิจชิปปิ้งยุค 2020            EDI                        Next A 768x402

โปรแกรม EDI หนึ่งในโปรแกรมทันสมัยที่ใช้ในการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนส่งหรือธุรกิจชิปปิ้ง เช่น เอกสารใบตราส่ง (Bill of Lading) ใบจองตู้สินค้า (Booking) ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) ใบขนสินค้า (Customs Declaration) บัญชีตู้สินค้า (Manifest) ฯลฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากโปรแกรม EDI แล้ว ปัจจุบันยังมีโปรแกรมทันสมัยอื่นๆ อีกมากมาย ที่ถูกนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจชิปปิ้ง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ส่วนจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย…

1. โปรแกรม TMS หรือ Transport Management Solution

เป็นระบบบริหารจัดการการขนส่งแบบอัตโนมัติโดยครอบคลุมเกือบทุกกระบวนการของการขนส่ง ทั้งเปิดบิล จัดการเที่ยวรถ รายงานผล (รายรับและรายจ่าย) การคำนวณเส้นทางการจัดส่ง และการติดตามสถานะสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ โดยปัจจุบันระบบ TMS นิยมนำมาใช้ในธุรกิจชิปปิ้งและโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยบริหารงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของระบบ TMS

 • ช่วยลดต้นทุน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากระบบ TMS สามารถจบได้ในตัวเอง อีกทั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดเวลาการทำงานและการสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระยะเวลารวดเร็ว
 • เกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่าการใช้แรงงานคน อีกทั้งยังตรวจสอบกว่าเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ จึงป้องกันการทุจริตในการทำงานได้มากกว่า
 • ช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนลูกค้า เนื่องจากชิปปิ้งที่ใช้ระบบ TMS มักจะเกิดข้อผิดพลาดน้อย เช็คของง่าย และติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์
2. โปรแกรม EDI หรือ Electronic Data Interchange

คือการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจ (เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่งของ ฯลฯ) ระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดย EDI คือการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ต้องอยู่ในรูปแบบมาตรสากล เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกันได้ทั่วโลก เช่น ผ่านเครือข่ายสื่อสารอย่างสัญญาณดาวเทียม การใช้สื่อหรือรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีของระบบ EDI

 • เพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำในการรับ-ส่งเอกสาร
 • ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและขั้นตอนการจัดการรับ-ส่งเอกสาร
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารแบบปกติ 
3. โปรแกรมคีย์ใบขน

เป็นโปรแกรมที่ใช้รองรับระบบใบขนสินค้าสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งจากเดิม ใบขนสินค้าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ที่ผู้นำเข้าและส่งออกต้องไปยื่นแบบให้กับกรมศุลกากรด้วยตนเองหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออก แล้วมอบหมายให้บริษัทชิปปิ้งไปยื่นแทนก็ได้ ซึ่งการยื่นเอกสารแบบเดิมมักพบความยุ่งยากมาก ทั้งการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้า ฯลฯ ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง เวลาในการดำเนินการที่ยาวนาน และมีค่าใช้จ่าย 

ในเวลาต่อมา กรมศุลกากรได้เปิดให้มีการยื่นเอกสารใบขนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับยิงใบขนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ข้อดีของโปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud

 • ดำเนินการยื่นใบขนได้ทุกที่ ลดขั้นตอนการดำเนินเอกสารที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย
 • โปรแกรมคีย์ใบขน สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องมีเครื่องแม่ ใช้งานได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • สามารถย้ายข้อมูลจากโปรแกรมคีย์ใบขนเก่าได้

ใครบ้างที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคีย์ใบขน

 • บริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทตัวแทนออกของ
 • บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า
 • บริษัท Freight Forwarder
 • ผู้ให้บริการคีย์ใบขน

Next A ผู้ให้บริการ โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud ช่วยให้การดำเนินงานด้านชิปปิ้ง โลจิสติกส์เป็นไปอย่างง่ายดาย ฟรีค่าบริการติดตั้ง