โปรแกรมคีย์ใบขน บนเทคโนโลยี Cloud กับอนาคตที่สดใสของการเชื่อมต่อธุรกิจ

โปรแกรมคีย์ใบขน เทคโนโลยีบนคลาวด์_Nexta โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน บนเทคโนโลยี Cloud กับอนาคตที่สดใสของการเชื่อมต่อธุรกิจ                           Nexta 768x402

โปรแกรมคีย์ใบขน สำหรับในปัจจุบันเราสามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้ากับระบบ Cloud ในรูปแบบของดิจิทัล ทำให้การสื่อสารได้เปลี่ยนไปสู่โลกใหม่เป็นโปรแกรมบริการบนแพลตฟอร์มที่แสนสะดวกสบาย

และเทคโนโลยีบน Cloud นั้น ก็ได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของเราอย่างแนบเนียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ เพลงต่างๆ ไว้บน Cloud ในสมาร์ทโฟน ช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่สูญหาย แม้จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

Cloud สามารถปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่และมีความยืนหยุ่น ทำให้ปลอดภัยและควบคุมศูนย์ข้อมูลได้ ส่วนสำคัญของระบบ Cloud คือกระบวนการจัดระเบียบและการประมวลผลข้อมูลที่ดี Cloud นั้นมีคุณสมบัติเด่นมากมาย ที่ส่งผลให้อนาคตของไอทีมีความสดใสมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจขนส่งสินค้า ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคีย์ใบขน

และต่อไปนี้คือแนวโน้มหรือการคาดการณ์ของระบบการคำนวณแบบ Cloud ที่แสดงให้เห็นว่าระบบ Cloud นั้นดีต่อธุรกิจอย่างไร รวมไปถึงอนาคตของการประมวลผลระบบ Cloud คืออะไร? แน่นอนว่า คงไม่มีใครสามารถบอกอนาคตได้ แต่ทั้งนี้ เราสามารถทำนายได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มและการใช้งานในปัจจุบันได้

 1. เพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูล ปัจจุบันข้อมูลกำลังถูกสร้างในปริมาณมหาศาลและยากต่อการจัดเก็บให้ปลอดภัยได้ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และธุรกิจจำนวนมากก็หันมาใช้ระบบคลาวด์ เช่น NextA ผู้ให้บริการคีย์ใบขนบน Cloud หรือโปรแกรมคีย์ใบขน ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบเดิมมากมาย รองรับการใช้งานผ่าน Users ได้หลายคน มีการคาดการณ์ว่า ผู้ให้บริการ Cloud จะจัดหาศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมในราคาที่ต่ำลง เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น และด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทนั้นๆ จะทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลลงระบบได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ความจุที่เพิ่มมากขึ้น
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต ด้วยความช่วยเหลือของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คุณภาพของอินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นด้วย การประมวลผลระบบ Cloud จึงทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Cloud เพื่อนำมาวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจึงมีความคาดหวังว่าบริการและแอปพลิเคชั่นจะสามารถอัพโหลดได้เร็ว มีคุณภาพสูง เครือข่ายที่ให้มาจะต้องรวดเร็วกว่า สามารถรับและส่งข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
 3. ซอฟต์แวร์แบบแยกส่วนมีความสำคัญ โดยที่ขนาดของแต่ละโปรแกรมกับความซับซ้อนจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เองจึงนำไปสู่ความจริงที่ว่าเทคโนโลยี Cloud ต้องใช้ความคิดขั้นสูง เราจะเห็นได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์หลายๆ มุมมอง อีกทั้งในอนาคต แอปพลิเคชั่นจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้บนระบบอื่นที่อยู่นอกเหนือจากระบบ Cloud และเป็นการจัดเก็บข้อมูลในโมดูลที่แตกต่างกันบนเซิร์ฟเวอร์ของบริการ Cloud ที่แตกต่างกัน
 4. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างๆ จะมาพร้อมกับระบบประมวลผลบน Cloud ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชั้นนำที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการประมวลผลแบบ Cloud ทำให้มีการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการที่เกิดขึ้นมากมายนี้ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยความช่วยเหลือของการประมวลผลระบบ Cloud มีผลดีกับโปรแกรมคีย์ใบขนได้อย่างชัดเจน เพราะจะทำงานหรือแก้ไขข้อมูลที่ไหนก็ได้
 5. ระบบประมวลผลบน Cloud จะเติบโตสูงขึ้น สำหรับตลาดของการประมวลผลระบบคลาวด์กำลังเติบโตที่ 22.8 % หลังจากปี 2561 ซึ่งภายในปี 2561 ซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management -ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หมายถึง กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่บริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อติดตามงานขาย ตรวจสอบงานบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร) ทั้งหมด 62% ส่วนใหญ่เป็นระบบ Cloud นอกจากนี้อีก 30% เป็นการใช้จ่ายบนแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
 6. การปรับปรุงบริการคลาวด์ ระบบการประมวลผลระบบคลาวด์ ประกอบไปด้วย
 • โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ
 • แพลตฟอร์มเป็นบริการ
 • ซอฟต์แวร์เป็นบริการ

โดยบริการเหล่านี้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยมีนักวิจัยหลายคนได้พิสูจน์ว่าระบบ Cloud จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชั้นนำในอนาคต เหตุผลเพราะซอฟต์แวร์เป็นโซลูชั่น การบริการคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของปริมาณงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้น เป็นบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการใช้งานในองค์กรส่วนใหญ่นั้น ระบบ Cloud ถือเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้งานได้กับทั้งองค์กรใหม่และองค์กรเก่าอีกด้วย

 1. มีความปลอดภัย ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Cloud ถือว่ามีความปลอดภัยสูง ขณะที่บริษัทขนาดเล็กผู้ให้บริการ Cloud อาจมีหรือไม่มีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นในอนาคต บริษัทเหล่านี้ สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้น ผู้ให้บริการระบบ Cloud มอบมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีกว่าเพื่อเปิดทางให้สมดุล และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ด้วย
 2. ซอฟต์แวร์จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบการประมวลผลบน Cloud มีการปรับเปลี่ยนเรื่องซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยซอฟต์แวร์นี้จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน แต่หนึ่งในข้อดีคือช่วยประหยัดต้นทุนโดยรวมเช่นเดียวกันกับเวลา ในขณะเดียวกันบริษัทที่ให้บริการและซอฟต์แวร์ก็มีการปรับปรุงระบบเช่นกัน
 3. ลดการใช้ฮาร์ดแวร์ลง หันมาใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้น หากการประมวลผลระบบแบบ Cloud ยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ การใช้ฮาร์ดแวร์ก็จะลดน้อยตามไปด้วย ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่าซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้ใน Cloud ก็จะได้รับการวิเคราะห์จากโปรแกรมในตัวของมัน และถึงเวลานั้น อาจไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจในทุกวันนี้กำลังมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการเติบโตและสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งระบบประมวลผลบน Cloud นั้น ถือว่าทรงพลัง กว้างขวาง ยืดหยุ่น มีความคุ้มค่าและบริษัทสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเติบโตทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี  ด้วยเหตุนี้ อนาคตของเทคโนโลยีบน Cloud นั้น จึงดูสดใส และมีประสิทธิภาพต่อการทำธุรกิจและต่อตัวผู้ใช้งาน

NextA ได้เล็งเห็นถึงระบบ Cloud จึงได้มีระบบโปรแกรมคีย์ใบขนออนไลน์บน Cloud ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจขนส่งทุกระดับ สามารถแก้ไขใบขนส่งได้ตลอดเวลาหรือที่ไหนก็ได้ มีความปลอดในการจัดเก็บข้อมูลสูง ชำระค่าบริการครั้งเดียวเป็นรายปี ค่าบริการสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ มีบริการมากมายครบจบที่นี่ที่เดียว ต้อง NextA เท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง https://data-flair.training/blogs/future-of-cloud-computing/