สถานะใบขน

สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้ Next A สถานะใบขน สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้                                                                 Next A 1024x536

สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้

ขั้นตอนของการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้น โดยทั่วไปต้องมีการทำใบขนสินค้าเพื่อทำการผ่านพิธีการกับทางกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลและสถานะใบขนสินค้า จะถูกอัปเดตในระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้