โปรแกรมคีย์ใบขน ใบ Form E ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้

โปรแกรมคีย์ใบขน ใบ Form E ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ NextA โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน ใบ Form E ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนได้ Form E NextA 768x402

โปรแกรมคีย์ใบขน เป็นโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งผู้นำเข้าหลายคนอาจจะคุ้นหูอยู่บ้าง รวมไปถึงเอกสารสำคัญอย่างใบ Form E ที่บางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร และมีความสำคัญในการนำเข้าสินค้าอย่างไร ?

ผู้ให้บริการโปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud อย่าง Next A เรามีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับใบ Form E มาฝาก ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำเข้ามือใหม่ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน 

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น ตามกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ซึ่งการเสียภาษีนำเข้ามากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้าและมูลค่าสินค้า ซึ่งโดยปกติทั่วไป หากสินค้ามีราคาสูงบวกกับฐานภาษีสูง เมื่อคำนวณภาษีนำเข้า ก็มักจะเป็นตัวเลขที่ต้องเสียภาษีนำเข้าสูงตามไปด้วย แต่เนื่องจากไทยกับจีน มีการทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนไว้ หรือ AFCTA (ย่อมาจาก ASEAN-China Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีน มีการลงนามว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา) จึงทำให้สินค้าบางประเภทได้รับการลดหย่อนภาษี แต่ต้องมี ‘ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า’ หรือ Certificate of Origin (C/O)’ และการจะใช้สิทธิพิเศษนี้ในการลดหย่อนภาษีนำเข้าได้นั้น ผู้นำเข้าต้องมีใบ Form E

ใบ Form E คืออะไร ?

ใบ Form E คือเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA โดยต้องเป็นไปตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจว่าเหตุใด ผู้นำเข้าสินค้าหลายประเภท จึงมักขอใบ Form E ในการนำเข้าสินค้าจากจีนเพราะสินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีลงเหลือเพียง 0% จึงทำให้ไม่ต้องเสียอากรในการเข้า

ดังนั้น สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำคือสอบถามไปยังบริษัทชิปปิ้งว่า พิกัดของสินค้าที่ท่านต้องการนำเข้านั้น มีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอากรจากข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ และตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย หากสินค้านำเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นที่แน่นอนแล้ว ให้แจ้งกับบริษัทผู้ส่งออกเพื่อดำเนินการขอใบ Form E จากเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก และจัดส่งมาเพื่อดำเนินการแสดง Form E ประกอบการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยเพื่อทำการลดหย่อนภาษีอากรต่อไป

ในกรณีที่ผู้นำเข้าไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E มาแสดงต่อท่าหรือด่านศุลกากรก่อนที่จะนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร แต่ต้องการใช้สิทธิ์ Form E ก็สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษได้โดยทำการบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการใบขนสินค้าขาเข้า และชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน แต่ถ้าไม่ได้บันทึกข้อมูลสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการ ผู้นำเข้าต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเหตุผลประกอบและให้ด่านศุลกากรเป็นผู้อนุมัติแทนก่อนนำของออกได้

ลักษณะเด่นๆ ของเอกสาร Form E
  • ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศส่งออกที่เป็นสมาชิกที่ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียนจีนหรือ ACFTA เท่านั้น
  • เอกสารฟอร์ม E ต้นฉบับ (Original) มีสีน้ำตาลอ่อน และมีสำเนา 2 ฉบับ (Duplicate และ Triplicate) เป็นสีเขียวอ่อน
  • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • อายุของเอกสาร Form E มีอายุเพียง 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
  • แสดงสินค้าได้ไม่เกิน 20 รายการ
  • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้องตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออก

ข้อควรระวัง : หากข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารชนิดอื่นที่ยื่นประกอบควบคู่กัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ และผู้นำเข้าต้องใช้ Form E ตัวจริงเท่านั้น ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า

Next A ผู้ให้บริการโปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud ยินดีให้บริการและคำปรึกษาทุกวัน โทร. 02-114-7897 เวลา 09.00-18.00 น.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *