เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา โปรแกรม paperless เกี่ยวกับเรา nexta 1

บริษัท เน็กซ์ เอ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
พัฒนาซอฟต์แวร์ บนระบบคลาวด์ โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงกัน
ผ่านอินเทอร์เน็ตจึงได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมากด้วยบริการ
ที่เป็นเลิศพร้อมตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและการเชื่อมโยงผ่าน API ทำให้
บริษัท เน็กซ์ เอ จำกัด มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานง่าย
มีประสิทธิภาพสูง สะดวกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
และทุกอุปกรณ์ พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อ
กับซอฟต์แวร์เดิมของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อธุรกิจยุคใหม่ สำหรับงานด้านโลจิสติกส์ ศุลกากร e-payment แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

  • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย
    มีหน้าตาที่นำสมัย
  • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์
  • ให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • ปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับงานลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เกี่ยวกับเรา โปรแกรม paperless เกี่ยวกับเรา nexta 1

บริษัท เน็กซ์ เอ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพัฒนาซอฟต์แวร์ บนระบบคลาวด์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ต จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก ด้วยบริการที่เป็นเลิศพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเชื่อมโยงผ่าน API ทำให้ บริษัท เน็กซ์ เอ จำกัด มีซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง สะดวกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อ
กับซอฟต์แวร์เดิมของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อธุรกิจยุคใหม่ สำหรับงานด้านโลจิสติกส์ ศุลกากร e-payment แบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

  • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย มีหน้าตาที่นำสมัย
  • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์
  • ให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • ปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับงานลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เกี่ยวกับเรา โปรแกรม paperless เกี่ยวกับเรา 7 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call : 02-114-7897